Πώς να ολοκληρώσετε μια κριτική βιβλίου

Το να γράψετε μια κριτική βιβλίου είναι υπέροχο, ειδικά αν μάθετε κάτι νέο από αυτό. Αλλά όταν πρόκειται να ολοκληρώσετε την βιβλιοκριτική σας, πώς θα το διαχειριστείτε;

Στις κριτικές βιβλίων, το συμπέρασμα έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει την εστίαση του υπόλοιπου κομματιού. Η ιδέα είναι να αφήσετε τον αναγνώστη με μια ξεκάθαρα διατυπωμένη και λεπτομερή (με τη βοήθεια ενός ποιοτικού λογισμικού γραμματικής) τελική αξιολόγηση που συγκεντρώνει όλες τις ιδέες που έχετε παρουσιάσει σε όλη την ανασκόπηση.

Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα των κριτικών βιβλίων σας;

  1. Επαναδιατύπωση της θεματικής πρότασης. Αυτό βοηθά στην ανανέωση της κύριας κατεύθυνσης της κριτικής σας για τον αναγνώστη και είναι μια πιο προτιμότερη αρχική πρόταση για το συμπέρασμά σας, σε σύγκριση με τη συνήθη προσέγγιση να δίνετε χώρο σε λιγότερο σημαντικά ζητήματα, όπως η μορφή του βιβλίου και παρόμοιες λεπτομέρειες.
  2. Μια περίληψη των ιδεών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Δώστε έμφαση στις κύριες ιδιότητες και στο υλικό του βιβλίου που εξετάζεται για τη σύνοψή σας, αντί στις αυθαίρετες λεπτομέρειες (ανεξάρτητα από το πόσο αξιοσημείωτες μπορεί να είναι). Βοηθά να συνοψίσετε τη συζήτησή σας για τον αναγνώστη, δημιουργώντας ένα καλύτερο πλαίσιο για την τελική σας δήλωση.
  3. Μια αξέχαστη και προκλητική φράση λήξης που μεταδίδει την τελική σας σύσταση. Σχεδιασμένο για να εδραιώσει τη σύστασή σας στον αναγνώστη, σας επιτρέπει να αφήσετε μια τελική σκέψη που να υποστηρίζει τη γενική σας γνώμη για το βιβλίο. Μπορείτε να το γράψετε ως δηλωτική πρόταση ή με τη μορφή ερώτησης, για αποτέλεσμα. Δώστε λίγη επιπλέον προσοχή εδώ: όσο πιο κομψό και εντυπωσιακό είναι, τόσο πιο πιθανό είναι ο αναγνώστης να ακούσει τη συμβουλή σας.

Σχολιάστε